Dəyərli məlumatlar — Vista Pharm
Home » Dəyərli məlumatlar

Tibb elmi bilik və praktik fəaliyyət sistemidir, məqsədləri sağlamlığı möhkəmləndirmək və qorumaq, ömrü uzatmaq, insan xəstəliklərinin qarşısını almaq və müalicə etmək, habelə fiziki və əqli xəstəliklərdən əziyyətləri yüngülləşdirməkdir.