Aşağıda qeyd edilənlər evladlarınız üçün bir Diqqət Dağınıqlığı və hiperaktivlik sindromunun müəyyən edilməsi testidir — Vista Pharm
Home » Dəyərli məlumatlar » Aşağıda qeyd edilənlər evladlarınız üçün bir Diqqət Dağınıqlığı və hiperaktivlik sindromunun müəyyən edilməsi testidir

 

 

 

Cavabınızı aşağıdakı dərəcələndirmələrdən birini istifadə edərək işarələyin.
0 = Heç deyil 1= Ortalama olaraq 2 Olduqca çox
Məktəbdə, evdə ya da əyləncə mərkəzlərində maraqlı olmayan şeylərin diqqətini çəkir (0, 1, 2)
Yazılı materialları çox maraqlı ya da çox asan olmadıqca oxumaqda çətinlik çəkir (0 ,1, 2,)
Tez həyəcanlanıb, tez sakitləşir (0, 1, 2)
Ümumiyyətlə narahatdır və kiçik şeylərə tez əsəbiləşir (0 ,1, 2 )
Bir neçə işi reallaşdırmaq üçün plan qurmaqda çətinlik çəkir (0 ,1, 2 )
Asanlıqla xəyal qırıqlığına uğrayır (0 ,1, 2 )
Səbəbsiz ağlayır və səbəbsiz gülür (0 ,1, 2 )
Bir yerde oturarkən rahatliq tapmir və tez sıxilir (0 ,1, 2 )
Ondan soruşulmayan sualı cavablandırmağa başlayır (0 ,1, 2 )
Səssizcə oturarkən belə, ayaqlarımı ya da əllərimi hərəkət etdirir (0 ,1, 2 )
Qrup işlərində sırasının gəlməsini gözləməkdə çətinlik çəkir (0 ,1, 2 )
Düşüncələri və fikirləri çox qarışıqdır (0 ,1, 2 )
Olmayan hadisələri nağıl kimi danışır (0 ,1, 2 )
Unutqanlıq və yaddaş zəifliyində yeni məlumatların oyrənməsində çətinlik çəkir(0 ,1, 2 )

0-14 bal – Diqqət dağınıqlığı və hiperaktivlik sindromu
0-28 Diqqət və yaddaşı çox zəifdir və intelektual qabiliyyəti aşağıdır

Uşaqlıq və yetkinlik dövründə öyrənməyi çətinləşdirən və ümumi bədən müqavimətini salan əhəmiyyətli faktorlardan biri pis bəslənmə vərdişidir. Təəssüf ki, indiki vaxtda orqanik və qatqı maddədəsiz qida tapmaq qeyri-mümkündür. Nəticədə beyni, bir çox vitamindən və faydalı qida maddəsindən məhrum qalır və diqqət dağınıqlığı, qəbul etmə pozuqluğu, öyrənmə çətinliyi olur. Ayrıca immunitet sistemi zəiflədiyi üçün, bir çox xəstəliyin də meydana gəlməsi asanlaşar. Bunun üçün uşaqlarımızın bəslənməsinə diqqət göstərməli,onlara müntəzəm lesitin və vitamin kompleksi vermelisiz
Piena kids (lesitin və vitamin kompleksi) vermeyi unutmayın!